Vaga d’estudiants de divendres 27 de setembre

Divendres 27 de setembre hi ha convocada una vaga d’estudiants. La majoria dels alumnes d’ensenyaments post-obligatoris (Batxillerat i Cicle Formatiu SMX) secundaran l’aturada. Tal i com estableix el procediment que regula l’exercici del dret de vaga dels alumnes, han informat amb la deguda antelació la direcció del centre de la llista d’alumnes que aquell dia secundaran la vaga. La seva absència quedarà justificada si són majors d’edat. En el cas d’alumnes menors d’edat, es requerirà la signatura del full signat dels pares/mares/tutors/es legals, conforme aquests n’estaven assabentats i han autoritzat l’absència del seu fill/filla per tal d’exercir el seu dret a vaga. El full d’autorització es lliura un dia abans de la data de la vaga i els alumnes l’hauran de retornar al seu tutor/a el primer dia lectiu posterior a la vaga.
L’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO desenvoluparà l’activitat acadèmica seguint l’horari lectiu establert. El professorat no fa vaga el dia 27 de setembre; per tant hi serà al centre i desenvoluparà l’activitat docent amb normalitat.

L’Equip Directiu
Institut Vidreres