Secretaria

A la secreraria atenem les famílies i els alumnes en tasques de gestió administrativa.

  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts
  • Proves d’accés als cicles formatius
  • etc.