Oferta educativa

Educació infantil:

dues línies de P3, P4 i P5

Educació primària:

dues línies de 1r a 6è

Educació secundària:

dues línies de 1r d’ESO (a partir del curs 2019-20)
dues línies de 2n d’ESO (a partir del curs 2020-21)
dues línies de 3r d’ESO (a partir del curs 2021-22)
dues línies de 4t d’ESO (a partir del curs 2022-23)