Instal·lacions


Les instal·lacions de l’Institut Escola són noves, modernes, amb un ampli ventall de recursos, situades en un paratge tranquil, just al costat dels Jardins de Santa Clotilde, que ens permet portar a terme la tasca docent de manera òptima.

L’edifici que ens acull compta amb 6.500 metres quadrats edificats repartits en tres edificis:
– Un d’administració, despatxos, sala de professors i mestres, biblioteca, menjador i cuina.
– Un de secundària (aules de grup classe, desdoblaments, atencions individualitzades, idiomes, música, audiovisuals, taller de tecnologia, laboratori, aula d’informàtica, aula d’acollida i projecte singular)
– Un tercer edifici d’infantil i primària (aules de grup classe, desdoblaments, atencions individualitzades, psicomotricitat, informàtica, despatxos, consergeria, sala polivalent).
Pel que fa a la zona exterior, a més de 900 metres de zona verda ajardinada, hi ha dues pistes poliesportives i tres patis independents, un per a cada etapa educativa.