CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMÀRIA CONFINAMENT

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3R TRIMESTRE

COMUNITAT DE GRANS
COMUNITAT DE MITJANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies,

Malgrat la situació extraordinària actual, des del nostre centre hem intentat vetllar per mantenir l’acció educativa en la mesura que les condicions ho han permès tant a l’alumnat com les seves famílies.

En aquest context del confinament, el desenvolupament del currículum competencial a l’educació obligatòria no ha estat marcat per posar deures cada dia, sinó per proposar activitats contextualitzades, que promoguin l’interès de l’alumnat, contribueixin a l’adquisició de les competències bàsiques i fomentin l’aprenentatge autònom.

Els patis virtuals i les entrevistes individuals en línia, les trucades telefòniques i l’ús d’altres plataformes com Telegram han estat clau per poder mantenir el vincle i fer el seguiment de les tasques i situacions que molts de vosaltres heu patit al llarg d’aquest període.

Per això més que mai, l’avaluació és un instrument per acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. Per aconseguir aquesta fita, els criteris d’èxit o de realització queden definits en els següents documents que volem compartir de manera clara i entenedora amb tot l’alumnat del centre.