Pla de funcionament de l’AMPA de curs 2019-2020:

PLA GENERAL DE L’AMPA ESCOLA VALERI SERRA I L’ESCOLETA