Xarxa de Competències Bàsiques

                                                                       La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

La nostra escola participa a la Xarxa des del curs 2018-2019.