Equip directiu de l’escola

Actualment, l’escola està gestionada pel següent equip directiu:

Director/a: Cristi Estopà i Bagot

Cap d’estudis: Josep Maresma i Nualart

Secretari/a: Oriol Galícia Juli