Atenció al públic

  • Tutories

Dimarts i dijous de 12:30 a 13:30 h prèvia concertació.

•  Administració:

Dimarts i dijous (divendres alterns) de  9 a 14 h.

•  Direcció:

Dimarts de 9:30 a 10:30 h.

Dimecres de 9:00 a 9:30 h

Dijous de 12:30 a 14:00 h

Per no destorbar el bon funcionament de les aules, es prega que respecteu al màxim l’horari de treball d’alumnes, mestres i personal divers.