La setmana cultural de la nostra escola parteix de la iniciativa de l’equip impulsor de l’escola, aquest equip està format per 20 mestres de l’escola que estan realitzant la formació de la Xarxa de competències bàsiques.

En aquesta formació recollim tot el procés de planificació, realització i avaluació d’un projecte escolar. En el nostre cas vam escollir realitzar una setmana cultural en la qual poguéssim fer partícips de la “cultura” de la nostra escola a totes les famílies. Es a dir expliquem aquells aspectes emblemàtics que caracteritzen el nostre treball,; importància de la lectura, els racons, el treball cooperatiu….

Al llarg de les tardes d’aquesta setmana presentem a totes les mares, pares, familiars, amics i companys una sèrie d’activitats en les quals demanem la màxima participació de tots plegats i us podem assegurar que  estem gaudint molt!!