Preinscripció

preinscripcio

PREINSCRIPCIONS 2020-21

Novetats sobre la preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO 

 

A partir el 13 de maig i fins al 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials.

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

Instruccions per al formulari en suport informàtic:
  1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
  2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció. (preinscripcions@escolaolivera.cat).
  3. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.

 

Preinscripció presencial (només quan no es pugui fer en suport informàtic)

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, disposaran d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins al 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció mitjançant l’aplicació de CITA PRÈVIA que ens ha facilitat el Departament d’Educació, via correu electrònic (preinscripcions@escolaolivera.cat) o bé per telèfon (93 750 80 60).

L’horari d’atenció telefònica serà els dies 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 i 22 de 09.00 a 14.00 h.

L’horari d’atenció per a les preinscripcions presencials serà els dies 19, 20, 21 i 22 de 09.30 a 13.00 h.

Documentació a entregar

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents (escanejats o fotografiats): 

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
Matrícula

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. 

Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per la resta d’ensenyaments  a preinscripcio.gencat.cat

 

Mesures de seguretat

En tot cas el Departament d’Educació garantirà les mesures de seguretat al centre (distància de seguretat, guants, mascaretes, gel desinfectant, desinfecció de l’espai, ventilació, etc…). Es recomana l’ús de mascareta i guants per a les visites. És recomanable portar l’imprès emplenat des de casa. Es recomana portar el vostre propi bolígraf.

____________________________________________________________________________________
Publicació de l’oferta inicial de places 2020/2021

a 08/05/2020 (pot estar subjecte a canvis)

08014905 – Escola L’Olivera av. de les Escoles, 20 08348 Cabrils

Curs

Oferta de places

 

 

 

 

Curs

Oferta de places

 

 

 

 

Curs

Oferta de places

P3

25

1r

16

4t

14

P4

20

2n

14

0

P5

1

3r

8

0

Per més informació: Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save