Autorització per pcr de persones que no són el pare, la mare ni tutors legals

Benvolgudes famílies,

Si heu de portar el vostre fill/a a fer la pcr i no podeu, és imprescindible que ompliu l’autorització que us adjuntem aquí. Us posem l’explicació oficial literal:

“IMPORTANT: Si l’alumne és menor de 16 anys ha de venir acompanyat del pare,mare i/o tutor. Si no és possible s’ha d’aportar l’autorització adjunta.”

AUTORITZACIÓ