Transport Escolar

  • El centre té actualment 3 línies de transport.
  • La gestió del mateix la porta el Consell Comarcal.
  • És convenient notificar al tutor/a si l’alumne/a no farà el viatge de tornada i qui serà la persona que se’n farà càrrec.