L’AMPA és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes de l’Escola i s’agrupa per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nens i nenes i col·labora en el funcionament del centre. A més, permet a les mares i pares reflexionar  i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

L’AMPA ja us informarà degudament de les activitats que ofereix als seus associats.

Per qualsevol consulta, contacteu amb Josep Ricou, representant de l’AMPA.