Acollida matinal

També s’ofereix un servei d’acollida al matí de 8 h a 9 h. El preu és de 50 € mensuals. El preu pot baixar si augmenta el número de famílies que en fan ús.

El pagament s’ha d’abonar al número de compte del Banc Sabadell

ES41 0081 5367 0800 0114 1816