Reconeixement com a centre “innovador”

L’Escola Jacint Verdaguer

 reconeguda com a “Centre Innovador”

La nostra escola ha estat certificada com a “centre innovador” i que contribueix a la millora del sistema.

La nostra escola ha estat certificada com a “centre innovador” i que contribueix a la millora del sistema.

El departament és coneixedor que en els últims cinc anys a Catalunya s’han dut a terme moltes experiències al territori i s’ha treballat intensament per assolir la millora de la qualitat dels serveis oferts a l’alumnat i a les seves famílies.
Hi ha centres com el nostre que hem canviat les metodologies d’aula, l’organització escolar i que estem generant noves oportunitats d’aprenentatges.
El Departament d’Ensenyament va decidir obrir una convocatòria per tal de reconèixer i per tant certificar els projectes d’innovació pedagògica dels centres.
La nostra escola ha estat certificada com a “centre innovador” i que contribueix a la millora del sistema.
Estem molt contents per aquest reconeixement per part de l’Administració ja que posa en valor el gran treball que està realitzant la nostra escola curs a curs.
Gràcies a tota la comunitat educativa del Jacint Verdaguer:
mestres, famílies i alumnes.

Francesc Morilla Gómez
Director