Contacta amb el teu mestre

EQUIP DIRECTIU

Director i mestre d’educació física

Francesc Morilla

fmorilla@jverdaguer.cat

Cap d’estudis i mestra d’educació especial

Montse Pérez

mperez65@jverdaguer.cat

 

Secretària i mestra d’educació especial

Marta Prats

mprats35@jverdaguer.cat

EDUCACIÓ INFANTIL

Tutora I3

Anna Bonet

abonet29@jverdaguer.cat

Tutora I4

Betània Uriol

uriolbetania@jverdaguer.cat

Co-tutora I4

Natalia Tauste

ntauste@jverdaguer.cat

Tutora I5

Marian Artigot

martigot@jverdaguer.cat

Coordinadora i mestra d’educació infantil

Teresa Riera

mriera68@jverdaguer.cat

Mestra d’Educació Infantil

Jenifer Valencia

jvalenc1@jverdaguer.cat

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutora de 1r

Marta Molero

mmoler10@jverdaguer.cat

Tutora de 2n

Ma Jesús Sánchez

msanch59@jverdaguer.cat

Tutor de 3r

Oscar Murillo

omurill1@jverdaguer.cat


Tutora de 4t

Gloria Ruiz

mruiz226@jverdaguer.ca

Co-tutora de 4t

Cristina Castillo

ccasti24@jverdaguer.cat

Tutor de 5è

Aitor de Echarri

aitor90@jverdaguer.cat

Coordinadodora de primària i tutora de 6è

Martina Mairgünther

mairgunt@jverdaguer.cat

Mestra de música

Clara Fernández

cferna6@jverdaguer.cat

Mestra d’Educació Física 

Marta Ramos

mramos11@jverdaguer.cat

Mestra d’anglès 

Anna Rodergas

aroderg2@jverdaguer.cat