Contacta amb el teu mestre

EQUIP DIRECTIU

Director i mestre d’educació física

Francesc Morilla

fmorilla@jverdaguer.cat

Cap d’estudis i mestra d’educació especial

Montse Pérez

mperez65@jverdaguer.cat

 

Secretària i mestra d’educació especial

Marta Prats

mprats35@jverdaguer.cat

EDUCACIÓ INFANTIL

Tutora I3

Betània Uriol

uriolbetania@jverdaguer.cat

Tutora I4

Sara Aguayo

saguayo@jverdaguer.cat

Tutora I5

Marian Artigot

martigot@jverdaguer.cat

Coordinadora d’infantil i mestra de reforç

Teresa Riera

mriera68@jverdaguer.cat

Mestra d’educació plàstica

Patricia Luque

pluque5@jverdaguer.cat

Vetlladora

Maria Lluïsa Solà

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutora de 1r

Ma Jesús Sánchez

msanch59@jverdaguer.cat

Tutora de 2n

Beatriz Martínez

bmartin4@jverdaguer.cat

Tutora de 3r

Lola Ricart

mricart4@jverdaguer.cat

Tutora de 4t

Gloria Ruíz

mruiz226@jverdaguer.cat

Tutor de 5è

Aitor de Echarri

aitor90@jverdaguer.cat

Tutora de 6è i coordinadora de primària 

Martina Mairgünther

mairgunt@jverdaguer.cat

Mestra d’anglès

Anna Rodergas

aroderg2@jverdaguer.cat

Mestra de música

Irene Garcia

igarci3@jverdaguer.cat

Mestra de suport

Cristina Castillo

ccasti24@jverdaguer.cat