Projecte d’innovació “Mòbils.edu”: som centre pilot!

El bon ús dels disp. mòbils és un repte pels centres que necessita el compromís i col•laboració de tots. Il•lusionats de poder formar-ne part

El Programa Mòbils.edu és un pla digital que té com a finalitat l’impuls de la tecnologia digital en els centres i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament curricular, el treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l’èxit educatiu.

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament:

  • Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge.
  • Àmbit 2: organització i gestió educativa.
  • Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.