Projecte d’innovació #aquiproubullying

A l’Escola Jacint Verdaguer tenim el nostre Projecte de gestió de conflictes i mediació per a fer front als problemes de convivència. Ara volem anar una mica més enllà amb el projecte d’innovació pedagògica #aquiproubullying.

Al nostre projecte educatiu de centre, consta que volem ser un centre integrador, procurant una escolarització inclusiva, per aconseguir la cohesió social dintre d’un context multicultural i amb una bona convivència .

És per això que a l’Escola Jacint Verdaguer tenim un projecte, gestió de conflictes i mediació per a fer front als problemes de convivència. Ara volem anar una mica més enllà amb el projecte d’innovació pedagògica #aquiproubullying (la durada formativa serà de 2 cursos escolars).

Aquest projecte està liderat per un equip de treball que rebrà una formació, amb l’objectiu d’elaborar un projecte propi que ens ajudi a prevenir, detectar i intervenir davant de l’assetjament.

En general, el nostre clima de convivència és bo, i en les enquestes de satisfacció a les famílies, la valoració dels pares és satisfactòria, però així i tot volem millorar i sobretot prevenir situacions i conductes contràries a la convivència.

Per tant, valorem la necessitat de formar part d’aquest projecte d’innovació pedagògica per tal de disposar de recursos propis per prevenir qualsevol tipus d’assetjament, conscienciant a tota la comunitat educativa, i als nostres alumnes.