Erasmus+: proper viatge a Noruega

The year 1s and 2s have worked really hard to find a solution to the situation Iceland gave us: “A 7- 8 year old goes to school on his/her own for the first time, how can technology help him/her?”

This is our solution:

Solution to Icelandic situation (clica a sobre)

Leire Cárdaba (1r), Agustín Fretean (2n) and Abril Lara (6è) have been our amazing actresses and actor to represent our school. Next Monday 21st we are taking the video to Norway to show our solution. Each country (Estonia, Iceland, Finland and Norway) will present their solution and the Norwegian kids will decide the winner. Who is it going to be?? Fingers crossed!

 

*El Cicle Inicial ha treballat molt per trobar una solució a la situació proposada per Islàndia: “Un/a alumne/a de 7 – 8 anys va a l’escola per primera vegada sol/a, com el/la pot ajudar la tecnologia?”

La Leire Cárdaba (1r), l’Agustín Fretean (2n) i l’Abril Lara (6è) han fet una fantàstica feina protagonitzant  el vídeo i representaran la nostra escola. El proper dilluns 21 ens emportarem el vídeo a Noruega, on competirem amb les solucions dels altres països (Estònia, Islàndia, Finlàndia i Noruega). Els alumnes noruecs decidiran qui ha aportat la millor solució. Qui serà el guanyador?? Creuem els dits!!