Eleccions al Consell Escolar

A partir del 5 de novembre comença el procés de renovació del consell escolar del nostre centre. I el 50% dels membres s’ha de renovar.

És per això que us demanem que hi participeu!!!!!!

Es renoven dos candidats del Consell Escolar.

A continuació us indico les dates a tenir en compte en tot el procés d’elecció:

El 05 de novembre de 2018. Publicarem al tauler d’anuncis del nostre vestíbul les dades dels cens electoral del sector pares i mares de l’alumnat.

Del 06 al 09 de novembre de 2018. A partir de la data de publicació dels cens, s’obre el termini de presentació de reclamacions en relació amb les dades del cens electoral publicat.

Del 06 al 16 de novembre de 2018. Presentació de candidatures. Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. Presentació de candidatura.

El 20 de novembre de 2018, Publicació de les candidatures

Avui és l’últim dia per publicar les candidatures dels diferents sectors.

29 de novembre de 2018. Votacions

horari a concretar.