Ajuts Menjador curs 2018-19

DOCUMENT INFORMATIU

Benvolgudes famílies,

Us informem que s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds d’ajut per a menjador escolar per al curs 2018-19. El termini és fins el 9 de maig (inclòs). L’ESCOLA LES RECOLLIRÀ EN HORARI D’ADMINISTRACIÓ FINS EL DIA 7 DE MAIG.

Beneficiaris

Podran gaudir d’ajut individual de menjador els alumnes amb necessitats socio-econòmiques, en el cas que la renda de l’unitat familiar no superi la suma dels següents imports:

Primer adult ( sustentador/a principal): 9.667,30€

(pare/mare, tutor/a, parella de fet…)

Segon adult: pare/mare, tutor/a, parella de fet… ( sustentador/a principal): 4.833,60€

(pare/mare, tutor/a, parella de fet…)

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80€

(Avi/a ….)

Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€

(germans i sol·licitant)

Les famílies que actualment la teniu concedida, ja us entreguem directament l’imprès.

Les noves famílies que ho vulguin sol·licitar tindran els impresos a la vostra disposició a la consergeria de l’escola.

Aquesta sol·licitud es presentarà a l’escola en horari d’atenció de l’administrativa:

  • Dilluns: dia 23 i 30 d’abril, de 9h a 13,30h i el dia 7 de maig de 9h a 13,30h i de 15h a 16,30h.
  • Dijous: dia 26 i 3 de maig, de 9h a 13,30h.

 

Atentament

Francesc Morilla

Director

Castelldefels, 18 d’abril de 2018