Erasmus+: visitem Finlàndia i aprenem a programar

The Jacint Verdaguer school participates in an Erasmus project along with four other schools in four European countries (Estonia, Iceland, Norway and Finland). Together we have created an innovative project for our students to learn how to program and to use robots with ingenuity to solve various situations.
Next week, three teachers from the school represent us and will travel to the Finnish school to present the solution to the situation posed by the students in our last meeting in Spain. Our students of Kindergarten 5, in collaboration with the 6th grade children, have created a video to show what they have done by programming robots and using apps. It is always exciting to see what solution each country has created for the same situation.

L’escola Jacint Verdaguer participa en un projecte Erasmus juntament amb quatre escoles més de quatre països europeus (Estonia, Islàndia, Noruega i Finlàndia). Junts hem creat un projecte innovador per a que els nostres alumnes aprenguin a programar i a fer servir robots amb enginy per solucionar diverses situacions.

La setmana que ve tres mestres de l’escola ens representen i viatjaran a l’escola de Finlàndia per presentar la solució a la situació plantejada pels alumnes en la nostra última trobada a Espanya. Els nostres alumnes de I5 amb col·laboració amb els nens i nenes de 6è han creat un vídeo per mostrar el que han fet programant robots i utilitzant apps. Sempre és emocionant veure quina solució ha creat cada país per la mateixa situació.

http://codebotting.euweb.is/

https://codebottingspain.wordpress.com/

https://agora.xtec.cat/escolajverdaguer/categoria/activitats-erasmus/

 

 Anna Rodergas

Coordinadora d’anglès