Ampa i Serveis

L’escola compta amb l’estreta col·laboració d’un AMPA dinàmic i compromés. L’AMPA vetlla pel bon funcionament de les activitats extraescolars i, juntament amb l’escola, pel bon funcionament del menjador escolar i el servei d’acollida.

El correu de l’ampa és el següent: ampalagranada@hotmail.es