Qui som?

L’escola Fluvianets és una escola pública i laica, oberta i plural, que treballa per oferir una educació integral, respectant totes les creences i diferents formes de pensar. Una escola arrelada a la realitat geogràfica, social i cultural en què es troba immersa i amb la ferma intenció de potenciar el respecte envers el medi ambient i la necessitat de la seva conservació.

Treballem per una escola on tots els alumnes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i que gaudeixin del gust d’aprendre. Una escola que té com un dels principis bàsics de funcionament aconseguir l’harmonia, la bona convivència i la cooperació entre els diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Eduquem per formar persones respectuoses i tolerants envers la diversitat del seu entorn i les llibertats personals, i que actuïn d’acord amb els valors democràtics de solidaritat, diàleg i comprensió amb els altres; persones amb criteri, esperit crític, capacitat de decisió, participatives, autònomes.

Som una escola on la llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge és el català, i, on el castellà i l’anglès en formen part, enriquint aquest procés, adquirint i tenint el privilegi de ser coneixedors de tres llengües.

I, finalment, conscients dels nous reptes tecnològics, apostem per a la utilització de la gran varietat de recursos per a l’ensenyament que ofereixen les noves tecnologies.

 Eduquem per

 • una escola inclusiva
 • l’empatia, la solidaritat, la importància del treball en equip
 • la confiança en les pròpies capacitats i l’acceptació del fracàs
 • la responsabilitat d’assumir les conseqüències de les actuacions personals i saber rectificar si cal
 • la creativitat, la inventiva, la capacitat de pensar i raonar
 • l’interès i el gust per aprendre i per a fer el treball ben fet
 • la cultura de l’esforç per a ésser eficient
 • la capacitat de tenir opinió pròpia i saber-la defensar
 • la importància de la comunicació amb els altres com a factor d’integració
 • la sensibilitat envers la protecció de l’entorn, tant natural com material
 • la defensa de la pau i les llibertats personals