Consell escolar

 MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

– Presidenta: Carme Fulladosa i Oliveras

– Cap d’Estudis: Ingrid Gómez Fargas

– Secretaria: Ma Elena Muñoz Ferrer

– Representant dels mestres: Elvira Gambin i Enguix /

– Representant dels pares d’alumnes: Montse Torrent Casademont / Mireia Expósito Barris

– Representant de l’AMPA:
– Representant de l’Ajuntament: Mireia Baix Coll

El Consell Escolar del centre es reuneix una vegada per trimestre i sempre que s’hagi d’aprovar algun aspecte puntual que ho requereix