Instal·lacions

Varies 387La Nostra Escola disposa de grans espais exteriors. Hi ha una zona de bosc, una zona pavimentada i una pista. En aquesta zona és on juguen els nens i nenes de primària a l’hora de l’esbarjo.

Per la banda del darrera dels edificis hi ha una altra zona de bosc, molt tranquil·la, on juguen els d’educació Infantil.

Tenim també un espai d’hort. Hi tenim un quants arbres fruiters, herbes aromàtiques , verdures i hortalisses.

Pel que fa als edificis, disposem de tres espais diferenciats:

INFANTIL: amb les tres aules dels més petits i una aula polivalent.

PRIMÀRIA: amb 6 aules per l’alumnat de primària, un parell de tutories i el gimnàs.

PAVELLÓ: amb l’aula d’informàtica, música, plàstica, educació especial, la biblioteca, la sala de mestres, la sala de visites i els despatxos de secretaria i direcció.