L’escola

L’Escola de Bosc de Montjuïc està situada a l’Avda. Miramar 7-11 de Barcelona, al costat de la Fundació Miró.

És una escola petita, acollidora i familiar situada en un lloc privilegiat. Tenim una línia d’Educació Infantil i d’Educació Primària

L’Escola de Bosc de Montjuïc és una escola pública de titularitat municipal, integrada en el Consorci d’Educació de Barcelona, que imparteix ensenyaments de Segon Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària.

La nostra ubicació ens permet mantenir un contacte directe amb la natura, que treballem des de diferents àmbits. El nostre Projecte Educatiu té com a finalitat la formació integral dels nens i de les nenes, de 3 a 12 anys, en el seu creixement global, tant intel·lectual com personal.

Treballem per a que , quan acabin l’etapa de Primària a l’Escola, hagin assolit l’autonomia pròpia de la seva edat, disposin de recursos per aprendre, i tinguin un comportament d’acord amb valors ètics i socials.

Els objectius que ens proposem tenen la finalitat de:

  • Aprendre a ser
  • Aprendre a fer
  • Aprendre a conèixer
  • Aprendre a conviure

Creiem que tot l’alumnat ha de tenir dret a rebre un ensenyament de qualitat, que garanteixi el ple desenvolupament de les seves habilitats i capacitats a partir del seu esforç i treball, en un procés d’aprenentatge dirigit pel personal docent. Acompanyant als drets hi ha el deure de respectar i col•laborar amb tots els altres membres de la comunitat educativa, independentment del seu origen, creences, ritmes de desenvolupament, habilitats i capacitats.