Projecte educatiu

Escola pública i, com a tal, laica i aconfessional, oberta i plural en la qual ningú pot esser discriminat per cap raó. Es fomenta especialment el respecte i la tolerància i la cooperació entre iguals.

L’escola vol promoure el desenvolupament personal, emocional, afectiu i relacional de cada alumne, perquè tots puguin aprofitar les oportunitats que ofereix la nostra societat, perquè puguin accedir en les millors condicions possibles als posteriors processos de formació i perquè, en el seu moment, puguin exercir com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.