Consell escolar

Actualment el consell escolar està format per:

REPRESENTACIÓ EQUIP DIRECTIU:

Marta Cros (directora)

Anna Avellaneda (cap d’estudis)

Margarita Busquets (secretària)

REPRESENTACIÓ EQUIP DE MESTRES:
Sònia Juanola
Anna Sellabona
Mila Duran

REPRESENTACIÓ AMPA:
Teresa Nadal
Laura Clavaguera
Marta Riera
Roser Brosa

REPRESENTACIÓ AJUNTAMENT:
Sra. Assumpta Crous

REPRESENTACIÓ PAS:
Jordi Puigvert