Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·lectiu de participació de tota la comunitat educativa en el funcionament i la presa de decisions de l’escola. La composició d’aquest Consell Escolar és la següent:

  • Un representant de la titularitat.
  • President del Consell Escolar – Director/a del Centre.
  • Quatre representants del professorat elegits pel Claustre.
  • Quatre representants dels pares/mares d’alumnes, elegits per votació entre tots el pares/mares dels alumnes (un d’ells representant de l’AMPA).
  • Un representant de l’Ajuntament.
  • Un representant del PAS.
  • Dos representants d’alumnes de l’ESO, elegits per votació entre tots els seus companys.