Nivells

Aquest curs hem organitzat l’escola en tres agrupaments.

Agrupament de petits

 • Els Toca-sons
 • Els Geganters
 • L’esbart
 • Els Tonis
 • Els Esclopers
 • Les Atxes
 • Els Bastoners

Agrupament de mitjans

 • 1r A i B
 • 2n A i B
 • 3r A, B i C

Agrupament de grans

 • 4t A i B
 • 5è A i B
 • 6è A, B i C