Llibres i material escolar

LLIBRES CURS 2018-2019

Llibres 1r
Nyam-nyam Teide nº7
Nyam-nyam Teide nº9
Matemàtiques 1/3 -1  Brisa
Tiger  1 Pupil’s book (New)  McMillan
Agenda
Llibres  2n
Quadern Punt i seguit  CI : (ús pràctic intermedi 5 ) Teide
Quadern Punt i seguit  CI : (ús lingüístic intermedi 8 ) Teide
Matemàtiques 1/3 -2  Brisa
Tiger  2 Pupil’s book (New) McMillan
Agenda

 

LLIBRES 3r
Punt i seguit : (ús lingüístic bàsic 4) Teide
Punt i seguit : (ús literari bàsic 3) Teide
Tiger 3. Act. 3 (Essential New) MacMillan
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català (Llegir). Cruïlla
Medi. Barcanova
Llengua Castellana: Voces los Caminos. Santillana
Puplil’s Book Tiger 3. MacMillan

 

LLIBRES 4t
Punt i seguit : (ús   lingüístic intermedi 8) Teide
Punt i seguit : (ús  literari intermedi 7) Teide
Tiger 4. Act. 4(Essential New)  MacMillan
Dominar l’ortografia . Daniel Gabarró. Boira
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català (Llegir). Cruïlla
Medi. Barcanova
Llengua Castellana: Voces los Caminos. Santillana
Puplil’s Book Tiger 4. MacMillan

 

LLIBRES 5è
Punt i seguit: CS (ús lingüístic bàsic 4)  Teide
Tiger 5. Act. 5. (New) MacMillan
Dominar la ortografia castellana. Ed. Boira
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català. Cruïlla
Castellà. Santillana
Medi. Barcanova
Puplil’s Book Tiger. MacMillan

 

LLIBRES 6è
Punt i seguit : CS (ús científic bàsic 2 )  Teide
Tiger Act. 6. (New) MacMillan
Agenda
Llibres socialitzats d’aula
Matemàtiques Brisa. Teide
Lectura Català. Cruïlla
Castellà. Santillana
Medi. Barcanova
Puplil’s Book Tiger. MacMillan

Llistat de llibres Educació Infantil Escola Àgora

 

Llibres P3
Quaderns Capicua . Numeració i càlcul 1 (Casals)

 

Grafismes3 (Teide)

 

Llibres P4
Quaderns Capicua: Numeració i càlcul 2(Casals)

 

Grafia 2 (Casals)

 

Grafismes 4 ( Teide)

Conte de l’activitat: “Protagonista de la setmana”

 

Llibres P5
Quaderns Capicua: Numeració i càlcul 4. (Casals)

 

Grafia 3 (Casals)

 

Grafismes 5 (Teide)