L’escola

Aquesta secció ofereix una descripció general de l’escola: l’ubicació, la història, les instal·lacions, l’equip docent, el consell escolar, el calendari i el material escolar, entre altres.