Transport

El Consell Comarcal gestiona aquest servei.

NOVETAT per al curs 2018-2019

“Aquest any no s’enviaran les sol·licituds de menjador obligatori ni les de transport escolar en paper, sinó que les famílies l’haureu de descarregar en el següent link. 
Una vegada complimentada la sol·licitud l’haureu d’imprimir, si s’escau adjuntar fotografia, signar i entregar al centre educatiu que l’haurà de guardar fins al 31 de maig, data que les haurà de fer arribar al Consell Comarcal.
 
Servei de Cultura i Ensenyament