Informacions sisè

Hola trempats i trempades!

El dimecres 23 de maig farem el control de CATALÀ.

El temari que entrarà serà el següent:

 Una lectura i una comprensió lectora: on hi sortiran preguntes de comprensió literal, de reorganització (classificar, resumir…), preguntes de comprensió inferencial (deduir, interpretar…) i de crítica (donar l’opinió).

– Un dictat.

– Uns exercicis d’ortografia: diferenciar la síl.laba tònica, classificar les paraules en agudes, planes i esdrúixoles, reconèixer els accents diacrítics, els diftongs i ortografia dels verbs.

(pàgines 16, 32,50, 70, 88)

– Uns exercicis de gramàtica: saber identificar el Sintagma Nominal (Subjecte) i el Sintagma Verbal (Predicat). Així, com també el nucli dels dos i els complements i l’atribut. Analitzar les paraules d’una frase (noms, verbs, adjectius, adverbis, preposicions…) (pàgines 14-15,30-31,48-49, 68, 71,86)

– Uns exercicis de lèxic: de buscar paraules al diccionari i paraules derivades (prefixos i sufixos). (pàgines 89- 107)

– Un escrit: article d’opinió (pàg. 99) i poesia (pàg.25)

Qualsevol dubte que us sorgeixi mentre repasseu pel control, ja sabeu, us ho apunteu i a classe ho comentem, serà d’ajuda per tots i totes!

 

 

Hola trempats i trempades!

El proper dimecres 2 de maig farem el control de MATEMÀTIQUES

Com ja sabeu, entraran tots els temes que hem treballat fins ara.

 • Les potències i arrels quadrades.
 • Operacions amb els nombres naturals.
 • Els múltiples i divisors. (m.c.m i m.c.d)
 • Criteris de divisibilitat.
 • Nombre primers i compostos.
 • Factorització d’un nombre en factors primers.
 • Els nombres fraccionaris.
 • Fraccions equivalents i fracció irreductible.
 • Operacions amb els nombres fraccionaris.
 • Relació entre els nombres fraccionaris, decimals i percentatges.
 • Descomposició decimal d’un nombre.
 • Els nombres fraccionaris en una recta numèrica.
 • Arrodonim decimals.
 • Operacions amb els nombres decimals: +, -, x , :
 • Multiplicacions i divisions per 10,100 i 1000.
 • Percentatges.
 • Perímetre i superfície de diferents polígons.
 • Suma dels angles interiors d’un polígon.
 • Problemes.

Recordeu que teniu un resum de tots aquests temes enganxat a la llibreta.

Qualsevol dubte que us sorgeixi mentre repasseu pel control, ja sabeu, us ho apunteu i a classe ho comentem, serà d’ajuda per tots i totes!

Us deixo unes webs per si voleu practicar.

http://blocs.xtec.cat/matematiquesdivertides/cicle-superior/fracci/ons

https://www.thatquiz.org/es/

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/matematiques.htm

http://recursos.escolaprojecte.cat/matematiques-1/cicle-superior

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/mates5/jclic/mates5.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matem%C3%A0tiques+5%C3%A8+de+prim%C3%A0ria

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals

http://matematiks.weebly.com/7-nombres-decimals.html