EL MONSTRE DE COLORS

Les competències emocionals són la capacitat per gestionar de manera adient un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, comprendre, expressar i regular apropiadament els fenomens emocionals i afectius.

L’educació emocional és el procés educatiu que té com a objectiu el desenvolupament de competències emocionals. És un procés que s’inicia des de la primera infància i està present al llarg de tota la vida. Per aquest motiu a P3 iniciem el treball de les emocions, un treball que continuarà en cursos posteriors.

Introduïm als/les nostres alumnes en el treball emocional a través d’un conte: “El monstre de colors” per a que poc a poc siguin conscients de les seves pròpies emocions i aprenguin a gestionar-les.

Comencem treballant l’emoció de l’ALEGRIA, un estat d’ànim positiu que ens provoca satisfacció i benestar.

Seguim per l’emoció oposada: la TRISTESA, una sensació indefinible que ens apaga i que s’acostuma a expressar amb el plor.

Passem a treballar la RÀBIA, un estat d’ànim irritat, enutjat, indignat, furiós… Se la considera lligada a la frustració no tolerada: expectatives i objectius no aconseguits; insatisfaccions; contrarietats i injustícies.

Contraposada a aquesta emoció trobem a CALMA, un estat d’ànim que transmet tranquil·litat i control emocional.

La POR és una emoció caracteritzada per un intens sentiment habitualment desagradable, provocat per la percepció d’un perill, real o suposat, present, futur o fins i tot passat. La capacitat de sentir por és necessària per protegir-nos de prendre mal i per sobreviure i forma part de l’ instint de conservació.