Salut

Si el vostre fill/lla necessita prendre medicació en horari escolar, cal que porteu l’autorització signada a l’agenda juntament amb la recepta del metge on indiqui la dosi que ha de prendre.

Per tots aquells alumnes que pateixin una al·lèrgia o intolerància cal comunicar-ho al tutor/a portant el certificat mèdic corresponent.

INFORMACIÓ QUE CAL SABER SOBRE ELS POLLS:

Per prevenir-los:

  • Revisar els caps dels vostres fills/es.
  • Mantenir les pintes i raspalls ben nets i recordeu que han de ser d’ús personal.
  • S’ha d’informar adequadament del contagi al qual estan exposats els alumnes i que no es poden intercanviar gorres, bufandes, adorns de cabell, etc.

Per tractar-los:

Els tractaments més eficaços es realitzen mitjançant una loció antiparàsita o bé podem mullar tot el cap amb alcohol i embolicar-lo amb una bossa de plàstic durant tota la nit.

Es recomana repetir el tractament al dia següent i als set dies.

Es recomanable que els alumnes afectats no assisteixin a l’escola fins que no s’hagin sotmès al tractament i hagin eliminat totes llémenes.