Consell escolar

La composició del Consell Escolar aquest curs 2018-2019 és la següent:

President:
Rosa Maria Caballol Pérez

Cap d’estudis:
Marc Galceran Vila

Secretària:
Pilar Casellas Guitart

Representants dels / de les Professors/es:
Anna Díaz Tenorio
Glòria Valls Argent
Rosa Vila Raurich
Mireia Reig Porta
Anna Campo Xuriguera (Responsable de coeducació)
Ester Ortiga Pifarré

Representants dels/de les pares /mares:
Elisabet Riera Ursúa
Angèlica Cuadros Quingles
Noemí Cardona Closa
Núria Bonastre Díaz
Mercé Biosca Sugrañes

Representant de l’Ampa:
Anna Graells Fitó

Representant del PAS:
Àngels Pérez Lasierra

Representant del PAE:
Roser Serra Mariano

Representant de l’ Ajuntament:
Elisabet Miquel