FAQs

  • Quins horaris feu?

Horari Educació Primària

  • Matins: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h.
  • Tardes: de dilluns a divendres de 15:00 a 17:00 h.
  • Servei d’acollida matinal de 8:00 a 9:00 h.

Horari Educació Secundària

  • Matins: dilluns, dimecres i divendres de 8:35 a 13:00 h i dimarts i dijous de 8:00 a 13:00 h.
  • Tardes: de dilluns a divendres 15:00 a 17:00 h.

 

  • La vostra concepció del què ha de ser l’educació té continuïtat en les altres etapes educatives? Com es garanteix la línia continuista d’escola?

El fet de ser una escola d’una sola línia i amb un professorat força estable garanteix la continuïtat del projecte educatiu dels 0 als 16 anys. L’equip directiu està format per membres de totes les etapes dels dos centres per tal de coordinar i garantir la coherència pedagògica. A més, cal destacar la cohesió, la comunicació i la predisposició de tot l’equip docent a l’hora d’anar implementant totes les propostes.

Des del Departament es continuen destacant els avantatges del concepte d’Institut Escola i la importància de fer un projecte educatiu clar i compartit durant tota l’etapa educativa. El nostre centre fa molts anys que treballa en aquest sentit i, fins i tot, podem portar a terme la continuïtat pedagògica des de les edats més primerenques. A més, aquest model d’escola permet que els canvis entre les diferents etapes siguin de manera fluïda, evitant adaptacions difícils pel fet de canviar de centre educatiu, i reforça els vincles entre tot l’entorn educatiu.

 

  • Com enfoqueu les classes en cas de confinament?

Com a centre sempre hem apostat per la innovació tecnològica i la competència digital. Des del 2016 disposem de Google Education i ja teníem experiència en el seu ús i treball. Quan es va iniciar el confinament vam crear un punt inicial on enllaçar tots els recursos i accessos a l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA). Tots els alumnes disposen d’un correu de centre @colsantjosep que s’utilitza per a la comunicació amb els docents i la compartició de tasques i classrooms. Quan un alumne o grup està confinat, mantenim el contacte diari amb videoconferències i vetllem per la seva educació emocional. Si un alumne està confinat, li oferim la possibilitat de connectar-se a través de meet i fer el seguiment de les classes des de casa. En el cas del confinament de tot el grup es segueixen les classe en format online. Pots consultar el nostre portal d’EVA clicant sobre la imatge:

 

  • Tens més dubtes o t’agradaria que t’expliquéssim el nostre projecte…