Informació per a les famílies

Pla d’Actuació, llistat de símptomes i declaració responsable

Us informem que aquest Pla d’actuació pel curs 2020-2021 ha estat aprovat pel Consell Escolar el dilluns 7 de setembre i que es podrà modificar i actualitzar per tal d’adaptar-se a les normatives vigents i millorar-ne qualsevol aspecte que es consideri necessari.
Us recordem que les famílies us heu de responsabilitzar de l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 perquè els alumnes puguin assistir a l’escola.
Us facilitem el llistat de símptomes i la declaració responsable que heu de signar i fer arribar al centre.

 

Pla d’actuació Llista de símptomes (10 de setembre) Declaració responsable Gestió de casos

 

Preferiblement, cal que envieu la declaració signada digitalitzada al correu del centre: b7003446@xtec.cat o col-santjosep@xtec.cat.
També la podeu imprimir i portar signada el primer dia de curs

Infografia resum per a cada curs

Us adjuntem una infografia per a cada curs per saber els horaris d’entrada i sortida, la porta d’accés, els requisits per assistir, les mesures de control…
Tot el que cal saber resumit en un full.

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6
ESO1 ESO2 ESO3 ESO4

 

Informació de Salut/Escola

Us facilitem els documents que Salut ens ha fet arribar (són els mateixos que us vam enviar per correu electrònic). Podeu accedir a tota la informació actualitzada  al web de Salut/Escola que trobareu clicant sobre la imatge o seguint el seu canal de telegram.

Web Salut/Escola Carta Salut/Escola Famílies (04/09/20) Ànnex Salut/Escola Famílies (04/09/20) Autorització gestió casos i proves (17/09/20) Riscòmetre (15/12/20)

 

 

Última modificació: