Estudis que es fan al CFA La Selva

CAM (curs accés a Cicle Formatiu Grau Mitjà)

 A partir de 17 anys. De Dilluns a divendres a 9.15 a 13.15 h

Graduat en Secundària

 De dilluns a divendres de 19 a 22 h

Preparació per a la prova d’Accés a Cicle Formatiu Grau Superior

 Presencials – part comuna (català, castellà, matemàtiques i anglès) De dilluns a dijous de 9.15 a 12.15 h

IOC – part específica

Informàtica – Competic 1 i 2. Equivalent ACTIC

Competic 1 – dilluns i dijous de 17 a 18.30 h

Competic 2 – dimarts i dimecres de de 17 a 19 h

Anglès 1, 2 i 3 – Dóna accés a 3r EOI

 Anglès 1 – Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h

Anglès 2 – Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h

Anglès 3 – Dimarts i dijous de 17 a 18.30 h

Formació instrumental (alfabetització)

 Nivell 1 i Nivell 2

Sala d’Estudi (Centre d’autoformació)

Tots els alumnes del CFA la Selva tenen a la seva disposició la sala d’estudi

Documentació necessària:

  • DNI / NIE / Passaport
  • TSI (targeta sanitària individual)
  • Certificació de qualificacions
  • Carnet de família nombrosa, monoparental, discapacitat, …

En cas de menors d’edat cal venir acompanyat del pare, la mare o tutor legal, amb el DNI de l’acompanyant.

Fons Social Europeu


El Fons Social Europeu és un dels Fons Estructurals de la Unió Europea que promou inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.
A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i… Llegeix més»

Centre de suport de l’IOC

EL CFA La Selva som centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya. Estudis que pots fer online:
GES
Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles de grau superior (PACFGS)

Per a més informació: IOC

Proves d’accés a Cicles Formatius

El Departament d’Ensenyament convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).
També hi poden participar les persones que tenen un títol de tècnic/a i,… Llegeix més»