Organització interna

 • Equip directiu:

  • Direcció: Julio Lasobras
  • Cap d’estudis: Vanessa Miota
  • Secretària: Ina García
 • Coordinacions

  • Ensenyaments Inicials/Català/Castellà: Paulí Díaz Fernández
  • GES: Charo Sánchez Del Barco
  • Proves d’accés: Glòria Pujals
  • Llengües estrangeres (Anglès-Francès) : Vanessa Miota Monleón
  • Informàtica: Montse Noriega Del Pozo
 • Comissions

  • Sortides: Charo Sánchez, Julio Lasobras, Glòria Pujals
  • Material: Montse Noriega
  • Festes: Ina García, Paulí Díaz, Vanessa Miota
 • Consell escolar

  • Sector Alumnes: Josep Viader Pons (Competic III), Mª Teresa Güemes Agudo (Anglès II), Albert Gay Pons (Francès II), Miquel Esplugues (Català II – Competic III)
 • PAS 

  Marta García Del Brio.