Número de compte corrent

Les despeses de material de tot el curs són de 20 € i es poden ingressar al següent número de compte corrent:

ES72 2100 3609 4322 0022 7968