El Centre

Aquesta secció conté totes les pàgines necessàries per a oferir una descripció general del centre de formació d’adults: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell de centre, calendari, informacions pràctiques, normativa…