Competència digital COMPETIC

 • Competències bàsiques en TIC i recull de projectes d’anys anteriors
  • COMPETIC 1: Curs de 105 hores de duració, en dues sessions setmanals de 1h 30′ cadascuna, en horaris de matí i tarda. El nivell 1 suposa un domini elemental de les tecnologies de la informació i la comunicació. La superació del curs és equivalent al nivell bàsic d’ACTIC Acreditació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació-.

  • COMPETIC 2: Curs de 140h de duració, repartides en dues sessions setmanals de 2h cadascuna. en horari de vespre. El nivell 2 suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies. L’horari depèn de cada curs. La superació del curs és equivalent al nivell Mitjà d’ACTIC.

  • COMPETIC 3Curs de 105h de duració, repartides en dues sessions setmanals de 1h 30′ cadascuna, en horari de vespre. El nivell 3 suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d’aplicació. La superació del curs és equivalent al nivell avançat d’ACTIC. Cal posseir el reconeixement del nivell de COMPETIC 2 o ACTIC mitjà per accedir a la formació de COMPETIC 3.

   5 competències que contempla el currículum d’ACTIC,

  Materials de Formació