AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 2020-21

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem a continuació tot allò que necessiteu saber sobre els ajuts individuals de desplaçament:

Termini per fer la sol·licitud: entre el 15 de març i el 9 d’abril de 2021

Informació: Les Bases de la Convocatòria i el formulari de sol·licitud es troben a la web comarcal.

Beneficiaris:
– Els alumnes d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria escolaritzats en centres escolars sostinguts amb fons públics de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 Km del centre escolar o a la parada de Transport Escolar Col·lectiu més propera.

– Els alumnes escolaritzats a centres escolars d’educació especial, unitats de suport intensiu d’escolarització inclusiva o agrupament de sords o unitats d’escolarització compartida sostinguts amb fons públics de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 1 Km del centre escolar o a la parada de Transport Escolar Col·lectiu més propera.

En tots els casos, l’alumne/a beneficiari d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en el centre escolar més proper al seu domicili, d’acord amb l’etapa escolar que estigui cursant i d’acord amb el mapa escolar; o bé, en un altre centre escolar quan així hagi estat proposat pel Departament d’Educació.

Sol·licituds:
Els ciutadans hauran d’accedir al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats: FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.

Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, podran demanar un Codi d’Expedient que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

En cas de nova sol·licitud o canvi de número de compte bancari d’una renovació, serà necessari adjuntar la fitxa de creditor degudament signada i segellada o, alternativament, certificat de l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i DNI/NIE del titular del compte. Sense aquest document no es podrà validar la sol·licitud.

Atenció telefònica a les persones interessades: De dilluns a divendres (de 8h a 15h) al telèfon 972 213 262.