CICLE SUPERIOR

LLENGUA CATALANA

LECTURA I COMPRENSIÓ
glop 1lectef
GLOPS LECTURA EFICAÇ ENTRENA’T PER LLEGIR
ORTOGRAFIA
csacce 1orto dictat gendic
ACCENTUACIÓ AVENTURA’T AMB L’ORTOGRAFIA DICTATS DICTATS INTERACTIUS
EXPRESSIÓ ESCRITA
PETITES HISTÒRIES CREACIÓ DE CÒMICS

LLENGUA CASTELLANA

LECTURA I COMPRENSIÓ
VELOCIDAD LECTORA
ORTOGRAFIA
ortog
ORTÓGRAFO
EXPRESSIÓ ESCRITA
LA PRENSA LA CARTA

MATEMÀTIQUES

NUMERACIÓ
NÚMEROS ROMANS VALOR POSICIONAL COMPARACIÓ I ORDENACIÓ MÚLTIPLES I DIVISORS NÚMEROS ROMANS
CÀLCUL RÀPID
PROVA CÀLCUL MENTAL
MULTIPLICACIONS
multi gran
MINUTE MATH REPÀS TAULES GRAN PRIX
DIVISIONS
DIVIDIR PER 1 DÍGIT DIVIDIR PER 2 DIGITS DIVIDIR AMB QUOCIENTS DECIMALS ORDRE OPERACIONS
FRACCIONS
fracc mat-in
FRACTION MONKEYS SPEEDWAY FRACTIONS FRACCIONS EQUIVALENTS MATH INVADERS
naves lines
minut
VELILA Y LA MATENAVE MATH LINES PROBLEMES CÀLCUL AL MINUT
DECIMALS
EUROBINGO DIVIDIR MULTIPLICAR SUMES I RESTES
MESURA
LONGITUD
GEOMETRIA
DESPLEGAMENT CUB SIMETRIA PARAL·LELES I PERPENDICULARS ANGLES
GEOCLIC TRIANGLES I QUADRILÀTERS CIRCUMFERÈNCIA I COSSOS GEOMÈTRICS CLASSIFICAR TRIANGLES
RAONAMENT
CODE 5è CODE 6è P CODE Alba PEMSA
REPÀS
 REPÀS 5è REPÀS 6è REPÀS 5è REPÀS 6è
NUMERACIÓ I CÀLCUL TAULES DE MULTIPLICAR TAULES DE MULTIPLICAR PROBLEMES
PROBLEMES DE CÀLCUL MENTAL BINGO MATEMÀTIC EUROBINGO

MEDI SOCIAL

GEOGRAFIA
geo luven map3 map4 cs-mapa
GEOGRAFIA DE EUROPA MAPA D’EUROPA MAPAS INTERACTIVOS MAPA ELÉCTRICO DE ESPAÑA PROVÍNCIES D’ESPANYA

mapaa mapab mapa5 mapa6
COMUNITATS AUTÒNOMES 1 COMUNITATS AUTÒNOMES 2 CAPITALS COMUNITATS 1 CAPITALS COMUNITATS 2 MAPAS INTERACTIVOS
HISTÒRIA
LA HISTORIA EN VIDEOS

MEDI NATURAL

L’APARELL REPRODUCTOR D’ON VENEN ELS NENS

MECANOGRAFIA

TECLADIT CURSOS MECAINFO

EINES TIC

pixlrcs
PIXLR