“El desafío de la personalización del aprendizaje escolar…”

Durant el curs 2018-2019 la nostra escola va participar en el projecte d’investigació PERSONAE “El desafío de la personalización del aprendizaje escolar: principios, posicionamientos e implementación en los centros​ ​educativos”  finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Agencia Estatal d’Investigació –AEI- i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER-). 

Aquest projecte es porta a terme des del Grup d’Investigació i Influència Educatives (GRINTIE) que està adscrit al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona dirigit pel  Dr. César Coll des dels inicis dels anys 80. 

El grup GRINTIE forma part del grup de Desenvolupament, interacció i comunicació en contextos educatius des del 1995, i està reconegut com a Grup d’Investigació Consolidat pel Departament d’Universitats, Investigacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.  

Personalitzar els aprenentatges passa per situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge significa donar veu a l’aprenent, apoderar-lo, donant a cada persona el poder d’escollir, proposar i actuar sobre el seu propi aprenentatge.  A partir d’aquesta participació i investigació l’equip de persones de GRINTIE ha elaborat un informe de gran utilitat pel centre per tal d’ajustar-nos cada cop més en les estratègies de treball i en conseqüència a fer que l’alumnat doti de sentit i valor personal el seu aprenentatge.  D’aquest informe de valoració neix el següent article on s’explica una de les estratègies de treball que portem a terme a l’escola “La roda de preguntes interessants”.

Us adjuntem l’article sencer:

http://www.eduforics.com/es/la-rueda-de-preguntas-interesantes-el-trabajo-a-partir-de-y-con-los-intereses-del-alumnado/