L’escola

La missió de l’Escola Reixac és la formació integral dels seus alumnes en el respecte al pluralisme democràtic, centrat en el marc de valors com la pau, la tolerància, la inclusió, la solidaritat, la cooperació i l’intercanvi cultural i social.

La visió és esdevenir un centre referent d’excel·lència d’Educació Infantil i Primària per a la formació humana i social. Una escola que desenvolupa les capacitats i les competències bàsiques de tots els alumnes, per adaptar-se de manera positiva i amb respecte a l’entorn canviant i a les noves tecnologies, tot fomentant l’autoaprenentatge.

La raó de ser, els valors que ens mouen són els de l’escola pública, catalana, arrelada a l’entorn i al context cultural, laica, a on es promouen valors ètics, i es vetlla per esdevenir agent coeducador, afavorint la integració i la inclusió de tot l’alumnat.